Náš repertoár tvoří středověká hudba ve všech jejích polohách. Zastoupeny jsou pijácké a milostné písně, duchovní vícehlasé zpěvy i dvorské tance.
Můžete nás slyšet hrát ryčné instrumentální skladby, ale i zpívat vážné vícehlasé písně a capella...

Obvykle hrajeme na středověkých tržištích, historických  slavnostech a ve středověkých hospodách. Umíme ale zahrát i v komorním prostředí kostelů.

Vedle toho máme dva ucelené programy pro zvláštní příležitosti:

České středověké Vánoce - Tento program obsahuje české písně s vánoční tématikou. Na koncertech se snažíme představit všechny polohy české vánoční hudby: jednohlasé lidové písně i polyfonii, duchovní skladby i koledy žebravých žáků, písně ve staré češtině, latině i němčině. Vánoční program má spíše komorní ráz a celkovou náladou se snoubí se sváteční atmosférou adventu a samotných Vánoc.Francouzské branly -  Vystoupení, kde hrajeme k tanci uznávané litevské taneční skupině Festa Cortese. Taneční vystoupení ukazuje v hravých choreografiích zábavu francouzských vesničanů v 16. století. 

Remdih © 2017
english